Viveca Berg


Viveca

Jag har sedan första penseldraget på Stora Konstkursen 1996 levt med måleriet i min vardag. Mitt signum är starka färger, gärna i mängd, glädje att experimentera och frihet att inte sätta gränser i mitt skapande! Härligt!

Utbildning: Stora Konstkursen Folkuniversitetet, flertalet konstkurser Studiefrämjandet, sommar kurser i Stockholms Skärgård och Provence. Självstudier i Italien, Frankrike och Kina. I övrigt autodidakt.

Samlingsutställningar med Pikasså: Henriksdalsberget Stockholm 1999 och 2000; Galleri Studio 5 Stockholm 2001, 2003 och 2004; Galleri Jesus Nice 2005; Galleri Hagman Stockholm 2007; Galleri Pikasså 2009; Galleri Pikasså - Rosor & Taggar - Snäckor & Tecken 2010 - i samarbete med Elisabeth Holmgren. Galleri Demo Stockholm 2012, Galleri Bellman 2015. Epost: viveca@pikassaa.se