Anne-Charlotte (Anncha) Sahlman


Ann-Charlotte

Redan som barn tyckte jag om att måla - jag minns hur jag och min syster låg på golvet hemma och på baksidan av gamla tapetrullar målade fantastiska sagor som vi hittade på. När jag målar dras jag till del litet drömska och poetiska hållet då fantasin får flöda fritt. Mest har jag målat i olja men har också provat äggoljetempera och blandteknik. På senare tid har jag

gått över till akryl och det har inspirerat mig att experimentera mer och även till abstrakt och halvabstrakt måleri. Jag har gått flera konstkurser i studiefrämjandets och Folkuniversitetets regi, sommarkurser i Provence och på Gotland samt lärarledda lektioner i Pikassås regi. I övrigt autodidakt.

Samlingsutställningar med Pikasså: Henriksdalsberget Stockholm 1999 och 2000; Galleri Studio 5 Stockholm 2001, 2003 och 2004; Galleri Jesus i Nice 2005; Galleri Hagman Stockholm 2007; Tomatens hus i Skåne 2008; Pikassås ateljé Mosebacke 2010; Galleri Demo Gamla Stan 2012; Galleri Bellman Hornsgatspuckeln 2015. Epost: anncharlotte@pikassaa.se