Anita Eklundh


Anita

Utbildning: Flera konstkurser i Studiefrämjandets och Folkuniversitetets regi. Sommarkurser i Nice, Provence och Amorgos. Lärarledda lektioner i konstföreningen Pikassås regi. I övrigt autodidakt.

Samlingsutställningar med Pikasså: Henriksdalsberget Stockholm 1999 och 2000; Galleri Studio 5 Stockholm 2001 och 2003; Galleri Jesus Nice 2005; Galleri Hagman Stockholm 2007; Tomatens hus i Skåne 2008. Epost: anita@pikassaa.se.